Sosyal medya sayfa ve hesaplarının nasıl kullanılması gerektiğini, bu süreçte
hangi yolların izleneceğini, acil durumlarda hangi yöntemlerin kullanılacağını,
marka yönetiminin nasıl yapılması gerektiğini ve tüm bunların koordineli bir
şekilde yönetilmesi gibi tüm durumlara verilen genel addır.

0
Teslim Edilen İş

Sosyal Medya Yönetiminde İşletmelere Verdiğimiz Hizmetler