PR (Public Relations), bir kişi veya kurum için halkın genel algısını başarılı şekilde iletişim kanallarının kullanılarak yönetilmesidir. Türkçe’ye Halkla İlişkiler olarak çevrilen kavram, bir marka veya kişinin halkın karşısında itibarını korumak, desteklemek, bilinirliğini ve düşüncesini arttırmak, davranış biçimlerine etki
etmek sonucunda oluşturulan bir itibar yönetim biçimidir.

0
Teslim Edilen İş

PR Çalışmalarında İşletmelere Verdiğimiz Hizmetler