Kurumun ve toplumla ilgili grupların ekonomik faaliyetlerin sosyal ve çevresel
etkilerine yönelik iletişim süreci olarak tanımlanır. Yaşanan toplumsal bir olaya
kurumsal refleks verilmesidir.

0
Teslim Edilen İş

Kurumsal Sosyal Sorumlulukda İşletmelere Verdiğimiz Hizmetler