Kurumsal Kimlik Yönetimi

Bir işletmenin, kurumun ya da kuruluşun kim ve/veya ne olduğunu anlamamızı sağlayan yani tanıtıcı görsel göstergelerdir. Kurumsal kimlik, bir işletmenin / kurumun kendini görsel ögelerle somutlaştırarak tanıtması ve imajoluşturması açısından önemlidir.

  • İşletmenin logosu yoksa veya değiştirilmesi gerekiyorsa logo çalışması yapılması. Firmanın eğer logosu varsa logonun dijitalleştirilmesi​​
  • İşletmenin internet sitesi ve sosyal medya hesapları yoksa açılması var ise iyileştirmelerinin ve revizelerinin yapılması.​​
  • Hedef kitleye uygun kurumsal görsel havuzunun oluşturulması.​
  • İşletmenin kurumsal algısının güçlendirilmesi ve bütünleştirilmesinin sağlanması.​
  • İşletmenin kurumsal imajının oluşturulup oturtularak hedef kitle ile bu imaj arasında bir bağ sağlanması.​
  • İşletme içerisinde görsel kalite ile sağlanan imajın işletme kültürüne katkı sağlaması.​